familievejledning, tilknytning

Omsorg har betydning for udviklingen af hjernen

Når barnet er blevet født så vejer det lille barns hjerne omkring 370 gram – cirka 25% af dens fuldvoksne vægt. Når barnet er blevet omkring to år gammel så vejer hjernen cirka 80% af dens fuldvoksne vægt. Så vi kan vist let konkludere at der foregår pænt meget udvikling af hjernen i de første par år af barnets liv.

Fra det øjeblik barnet bliver født, begynder det at danne vigtige forbindelser i hjernen, synapsen. Hjernen udvikler disse forbindelser baseret på stimulering af sanserne og de oplevelser som barnet tager del i. Sanserne kan blive påvirket af musik, stemmer, lyde, sprog, lys, bevægelser, lugte – ja, alt det som denne verden består af. Et kærligt og stimulerende miljø er med til at hjælpe disse vigtige forbindelser på vej, og det har betydning for vores børns fremtidige adfærd, i det denne dannes på basis af de forskellige dele af hjernen, forbindelserne imellem dem og udviklingen af dem.

Unicef (2011) forklarer, at positive, forudsigelige interaktioner med kærlige omsorgspersoner stimulerer og organiserer den unge hjerne. Kvaliteten af den tidlige omsorg har langsigtede og vidtrækkende konsekvenser for, hvordan et menneske udvikles, hvordan vi lærer og hvordan vi indgår i relationer til andre mennesker.

Hjernen har to halvdele. Højre og venstre. Hver især har de ansvaret for hver deres opgaver og funktioner. Hvis du nogen gange føler, at du er lidt i to sind – eller at dit barn er – så er det måske fordi du modtager informationer fra disse to dele af hjernen. Groft sagt, så er højre hjernehalvdel fokuseret på kreativitet, sanser og følelser. Venstre hjernehalvdel arbejder med de sproglige, logiske og matematiske funktioner.

De to sider af hjernen kommunikerer selvfølgelig med hinanden, og kroppen er endda så fantastisk indrettet, at alle musklerne i din højre side er kontrolleret af venstre hjernehalvdel – og musklerne i venstre side er kontrolleret af højre hjernehalvdel. Altså, hvis du blinker med højre øje, så er det venstre hjernehalvdel som er på arbejde, og omvendt.

Ved at skabe et positivt miljø med kærlige, omsorgsfulde og stimulerende omgivelser så kan vi hjælpe vores børn med at opbygge samarbejde og forbindelser mellem de to hjernehalvdele. Men det er en process som tager tid – mange år endda. Hjernen er ikke fuldt udviklet før vi rammer vores 20ere. I de første år, fra cirka 0-3 år, er barnet hovedsageligt orienteret via højre hjernehalvdel. Verden er sanselig og emotionel. Når så venstre hjernehalvdel tager fat og begynder at lege med, så vil vi opleve, at børnene begynder at spørge ‘hvorfor?’.

Det som er vigtigt for os som forældre at forstå er, at vores børns hjerner er under konstruktion og det betyder at de ikke altid har en reaktion som, for os, giver mening. Det er så vores job at hjælpe dem med at udvikle disse reaktioner og skabe et miljø som giver mulighed for at der kan dannes de nødvendige forbindelser i hjernen og mellem hjernehalvdelene.

Udover hjernehalvdele, så er vores hjerner også opdelt i nederst og øverst. Den øverste del af hjernen er den del som ikke er færdigudviklet før vi kommer op i 20erne. Denne del er sofistikeret og kompleks, og hjælper os med at analysere, løse problemer, skaber fundament for vores moral og etik, og gør os selvbevidste. Den nederste del er allerede udviklet når vi bliver født. Denne del er instinktiv og primitiv, og er ansvarlig impulser, reaktioner og sansestimuli, denne del styrer desuden vores ubevidste funktioner som eksempelvis vejrtrækningen.

Det tager tid at få de to dele til at kommunikere med hinanden, fordi den øverste del er under konstruktion i mindst to årtier. Som mennesker er det dog uundgåeligt, at vi udvikler evnerne som bor i den øverste del – vi er bygget til at opnå de evner. Men, de sofistikerede evner som bor i den øverste del af hjernen opnås via vores erfaringer og oplevelser, og det er netop derfor, at det er så vigtigt at børns primære omsorgspersoner kan støtte og hjælpe hele vejen i denne process.

Når den øverste del af vores børns hjerne udvikles via positive læringsprocesser, så får vores børn adgang til selvværd, emotionel intelligens og evnen til at træffe velovervejede valg. Et kærligt og stimulerende miljø vil give barnet alle tænkelige muligheder for at konstruere den øverste del af deres hjerne på en måde som giver dem de bedste forudsætninger inden for beslutningsdygtighed, empatiske evner, moralsk kompas og emotionel kontrol.

Vi kan hjælpe vores børn med udvikle forbindelser mellem deres højre og venstre hjernehalvdele og deres øverste og nederste del ved at give dem mulighed for fysisk og mental udfoldelse, ved at støtte dem i deres læringsprocesser, ved at give dem muligheder for kreativ tænkning, ved at rumme deres følelser og hjælpe dem med at forstå dem – og vigtigst af alt, så kan vi sikre positiv udvikling ved selv at være rollemodeller; børn er fantastisk gode til at imitere, så lad os give dem noget godt at imitere.

 

Litteratur:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2753321/

https://www.zerotothree.org/resources/529-baby-brain-map

Why Love Matters: How Affection Shapes a Baby’s Brain, Sue Gerhardt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s