familieliv, familievejledning

Forløsning, forsoning og konfliktløsning via breve

Nogle gange kan konflikter i familien kræve, at man inviterer en udefra kommende terapeut eller rådgiver med indenfor, for at få nye øjne på situationen og for at mægle mellem parterne. Men inden det går så vidt, så er der også ting som man i familien selv kan forsøge, så konflikten ikke eskalerer. Et af de værktøjer som i selv kan tage i brug, og lege med, er breve. Breve er et ofte undervurderet redskab, som kan bruges til forløsning, tilgivelse, tanketid og til helt generelt at bearbejde det som foregår inden i dig selv og mellem jer i familien. Breve er en fantastisk måde, hvorpå du kan kommunikere det, som synes svært at få sagt. I mit faglige virke har jeg gennem tiden mødt mange familier som på forskellige måder har stået i større eller mindre konflikter. Rigtig mange af disse konflikter bunder i problemer med, hvordan man i familien kommunikerer med hinanden – eller ganske enkelt manglen på kommunikation. Det er hårdt for både børn og voksne når kommunikationen ender i konflikter, og den dårlige stemning kan blive en ond spiral. Som forældre vil vi gerne være gode eksempler for vores børn, vise dem hvordan man bør og kan kommunikere med hinanden, og give dem værktøjerne til at tackle konflikter på en god måde.

I den narrative familieterapi bruger vi breve som bliver bygget op som bevidninger. En bevidning er et simpelt, men ret fantastisk, redskab som kan hjælpe familien med at synliggøre hvilken betydning i har for hinanden og hvilken effekt din tilstedeværelse har for resten af familien. At lave en bevidning indebærer at sætte dig ned og reflektere over, hvilken betydning det andet menneske har, eller har haft for dig og i dit liv, hvad det gør ved dig, hvilken effekt det har på dit liv og hvordan du bliver inspireret af det. I en bevidningsprocess skal du zoome ind på de handlinger, ord, gøremåder eller andet, som du bliver inspireret af, og sætte ord på, hvordan det har bevæget noget i dig. Ved at sætte ord på det, så bevidner du den andens identitet og værdi gennem den betydning, som vedkommende har haft for dig.

I din bevidning er det din opgave at beskrive, hvad du særligt har hæftet dig ved hos den person som du skriver til. Det kan være en evne, en kundskab, en færdighed, et personlighedstræk. Noget som du bliver inspireret af eller glædes ved. I din bevidning skal du finde en metaforer, som du bruger til at beskrive personen eller den situationen som du har valgt ud. Og så skal du beskrive, hvor hele din fortælling fører dig selv hen – hvilken refleksion har det sat i gang om dig selv. Beskriv hvilken resonans og genklang du har oplevet i dit eget liv grundet den anden. Formålet med at lave bevidninger til hinanden i familien er, at i får øjnene op for værdierne hos hinanden  – og i hver især selv får mulighed for at høre om disse værdier, gennem hinandens ord.

Selve øvelsen.

Sæt god tid af til det. En time eller to. Gå et sted hen hver for sig. Det kan være blot mor og far, men børnene kan sagtens gøre det hvis de er så store at de kan skrive. Skriv et brev til den anden ud fra nedenstående opskrift. Læs brevet højt for hinanden. Er børnene for små til selv at skrive, kan i enten hjælpe dem med at skrive, eller blot lade dem lytte med når I læser for hinanden.

Formålet med øvelsen er, at den som der skrives til, får lov til at lytte til en positiv bevidning om dennes virke i verden. Den som skriver bevidningen får mulighed for at reflektere over alt det positive ved den anden person. Når i har læst for hinanden, så kan i med fordel give den anden mulighed for at fortælle, hvordan det føltes at lytte til bevidningen. Øvelsen kan selvfølgelig også udføres uden at skrive, men ved blot at fortælle, her er det bare vigtigt, at det kun er den som bevidner som taler og alle andre lytter.

Nedenfor kan du se en kladde til et bevidningsbrev. Du kan vælge at bruge hele kladden, noget af den, eller bare bruge den som inspiration. Du kan skrive et brev som er flere sider, og du kan skrive breve som blot indeholder få sætninger; det vigtige er den refleksion som processen sætter i gang.

Kære …

Jeg er gået i gang med at skrive bevidningsbreve til mennesker som betyder, eller har betydet noget særligt i mit liv. Derfor skriver jeg til dig.

Noget af det, jeg især husker/tænker på/beundrer ved dig/som du kan/som du har gjort, og som har haft betydning for mig, er ……

Noget af det som, jeg synes, du kan/kunne, er/var…

Det der virkede til at være vigtigt for dig, var at ….

Noget af det, jeg fornemmer, at du kan, er at du ….

Den metafor jeg forbinder med dig er …

Det har den betydning for mig i dag, at …

Det har inspireret mig til selv at …

Kærlig hilsen

Advarsel – bivirkninger kan forekomme i form af glæde, latter, forløsning og nye følelser.

God fornøjelse med skriveriet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s