familieliv, familievejledning, min historie, tilknytning

Samsovning

"To jordemoderstuderende har gennemgået evidensen bag anbefalingen omkring samsovning. De konkluderer, at der ikke findes tungtvejende grunde til at fraråde forældrene at sove sammen med barnet, hvis der tages højde for en række risikofaktorer." Selvom der efterhånden findes megen ny viden på området, så kan samsovning få nogle fagfolk til at gispe, og der er… Continue reading Samsovning

familievejledning, min historie, tilknytning

#JegErAttachmentParent

Efter indslag på både tv og i radioen er der lige nu kommet meget fokus på Attachment Parenting (AP) - ifavnsk forældreskab. Sammen med det store fokus så er hashtagget #jegerattachmentparent opstået. Hashtagget er et forsøg på at vise omverdenen, at selvom vi er mange forældre som bruger den samme tilgang og teoretiske grundlag i… Continue reading #JegErAttachmentParent