Hverdagen

Mine værdier er: TRYGHED, OMSORG og NÆRHED.

Et grundelement for mig er, at samarbejdet mellem jer, familien, og mig er positivt og bygger på gensidig respekt og fortrolighed.
Derudover er det essentielt for mig, at børnene føler sig trygge, at de oplever nærvær og at det enkelte barn bliver set.  For mig indebærer det, at det enkelte barn oplever tæt kontakt og at barnet oplever at blive set og hørt, samt oplever sig selv som værende værdifuld og unik. Jeg vil tage udgangspunkt i det enkelte barn og gør mig umage for at læse barnets behov og signaler.

Hjemmet er røgfrit og uden husdyr.

I hverdagen vil vi lave mange forskellige ting, men fælles for alle aktiviteter er, at vi sætter gang i sanser, motorik og bevægelse er i højsædet. Gennem leg vil børnene få mulighed for at udvikle evner og færdigheder, som skal danne fundamentet for resten af deres liv.

Dagens forløb:
Vi starter dagen med morgenmad kl. 7.30 til 8.00.
Børn der kommer senere, skal have spist morgenmad hjemmefra.
Ca. kl 10.00 spiser vi formiddagsmad, her kunne der blive serveret boller eller frugt.
Ca. kl 12.00 servers der middagsmad, som kunne bestå af rugbrød med grønt, æggekage, fisk, pastasalat og lignende. Målet er, at børnene så meget som muligt er med til forberedelse af middagsmaden.
Vi slutter af med eftermiddagsmad, som kunne være hjemmebagte boller og frugt.

I løbet af dagen kunne vi feks. finde på at gå en tur, det kunne være en tur i Østerådalen, hvor vi kan se på fuglene, samle blade og lære om årstidernes gang. Det kunne også være, at vi gik til en af de nærliggende legepladser, hvor børnene vil elske at tumle rundt. Måske vi tager ladcyklen ind til Aalborg, og ser nærmere på, hvordan livet på havnen går for sig. Det er målet at være så meget udendørs som muligt, men hvis vejret ikke er til det, hygger vi inde med forskellige lege. Vi kunne tegne, male, synge sange og læse bøger. Derudover der babysalmesang hver tirsdag i Gug kirke, og hvis børnene har lyst, så går vi over og deltager i dette.

Fordele ved privat pasning:
I vælger mig, og jeg vælger jer. Det er altså ikke kommunen, som bestemmer at jeres barn skal være her hos mig, men jer. Vi skriver en kontrakt med hinanden og vælger hinanden til.

I får sikkerhed for, hvor jeres barn skal passes, så snart kontrakten er skrevet. I skal derfor ikke bekymre jer om plads og ventelister, og i ved at det er et sted med et match.

I giver jeres barn en hverdag under hjemlige, nære og trygge rammer. Jeg prioritere at hverdagen er rolig og, at det enkelte barns behov bliver anerkendt. Jeres barn kommer til et hyggeligt hjem, hvor jeg via min faglighed vil sikre at barnet trives og udvikles via alderssvarende stimuli, leg og læring.

I har mulighed for at tilrettelægge indkøringen præcis som i har behov for. Har i behov for legebesøg, at være med de første dage eller uger, så planlægger vi i forhold til dette. Det sikrer, at jeres barn oplever en tryg overgang.

Vi skaber selv hverdagen og sætter vores dagsorden. Det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen. Som privat børnepasser er jeg ikke bundet op på det kommunale regelsæt, og det giver personlig frihed til at imødekomme netop jer, jeres familie, og vigtigst af alt; jeres barns behov. Her er vi ikke begrænset af normeringer, en stor presset børnegruppe med vanskeligheder i at få tilstrækkelig tid og mulighed for at imødekomme det enkelte barn, langtids-forudplanlagte arrangementer, sygdom hos kollegaer som begrænser vores muligheder for aktiviteter og udeliv eller tid som går fra til møder/ papirarbejde o.lign. som på samme måde kan påvirke mulighederne. Det giver hos mig mere tid og plads til nærvær og fordybelse børnene og jeg imellem, hvilket igen giver større ro og tryghed til dit barn i hverdagen.

Der er forudsigelighed og fleksibilitet i forhold til ferier. Vi samarbejder sammen om, hvornår jeg afholder ferie. Jeg har lukket weekender og helligdage, som alle andre i den kommunale dagpleje og vuggestue. Der er ikke en masse usikre faktorer, da der ikke er andre kollegaers ferier jeg skal passe ind efter. Så ferien er her forudsigelig og noget I er informeret om på forhånd, hvilket giver en stor tryghed og sikkerhed. Resten af ferien snakker vi sammen om i meget god tid (oftest ca. et halvt år i forvejen), så vi kan finde en god fælles løsning, som alle kan planlægge efter og gå videre med.

Jeg har færre fridage. end hvis jeg var kommunal dagplejer, da jeg ikke optjener afspadsering ved aftenmøder og overarbejde.

Her er der altid den samme faste børnegruppe. Der kommer ikke skiftende gæstebørn som kan forstyrre vores rytme eller den opmærksomhed, som jeg mener det enkelte barn har krav på.

Her mindskes risiko for smitte ved sygdom betydeligt. I det vi er en fast børnegruppe.

Her behøver I ikke at køre jeres barn i gæstedagpleje. I stedet kan i give jeres barn den tryghed at blive passet hos kendte familiemedlemmer eller venner, hvis I som forældre ikke selv har mulighed for at holde fri, hvis det skulle ske at jeg er syg. Jeg har heldigvis et godt helbred og plejer sjældent at blive syg og ferien planlægger vi sammen i god tid. Gæstedagpleje kan ofte føles som en stor omvæltning for et lille barn, når barnet pludselig skal hen til en anden voksen i et andet hus med en anden børnegruppe, hvor personerne, rytmerne og vanerne er anderledes. Så mange forældre plejer alligevel ofte at finde en anden løsning, for at undgå gæstedagpleje (afspadseringsdage/ omsorgsdage/ feriefridage/ arbejde hjemmefra/ samarbejde med bedsteforældre, familie, venner ell. naboer). En privat dagplejer har jo som sagt færre fridage, mindre sygdom og ferierne er enten fastlagt på forhånd eller aftales jo i samarbejde med jer forældre, så hos mig er der slet ikke brug for gæstedagpleje.

 

Det er billigere at få passet sit barn i privat dagpleje. En privat dagplejeplads hos mig koster 7800 kr. pr. måned i 12 måneder (Indbetalingen til mig), hvoraf Aalborg kommune betaler og refunderer 75% af beløbet til jer op til det maximale takstbeløb (tilskud), så I som forældre reelt kun kommer til at betale ca. en fjerdedel af dette beløb hos mig i egenbetaling.

I den kommunale pasning betales der dog kun i 11 måneder, hvor juli er gratis, da det er sommerferie. Hos mig betales der hver måned i alle 12 måneder, men stadig er den samlede besparelse for jer hver måned hos mig helt tydelig.

(N.B. I skal dog ikke vælge privat dagpleje p.g.a. prisbesparelsen, men p.g.a. den særlige kvalitet og de gode fordele I vælger til her og får med i pakken).