Læreplaner

Naturen og livet udenfor mit hus:
Jeg kan lære at: Passe på dyr og planter. Kende forskel på årstiderne. Lege ude i naturen.
Jeg kan øve mig med: De andre børn, min dagplejer, mig selv og min familie.
Jeg kan øve mig ved at: Undersøge smådyr. Fodre fugle, fisk og andre dyr. Lytte til lydene i naturen . Opdage regn, sne, sol og vind. Mærke kulde og varme i luften
Jeg vil skabe tid og ro til fordybelse, og vi vil gå på sanseopdagelser i den nære natur.
Jeg vil bruge naturen som eksperimentarium og legerum for at danne grundlag for en
varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Sprog og emotionel udvikling:
Jeg kan lære at: Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger. Jeg kan blive god til at tale og fortælle. Bruge mit kropssprog
Jeg kan øve mig med: De andre børn, min dagplejer, mig selv og min familie.
Jeg kan øve mig ved at: Snakke med de andre børn, fortælle hvad jeg
oplever og lytte til de andres historier.
Jeg vil arbejde med stimulering af sproget via lege og samtaler.
Jeg vil arbejde med tegn til tale.
Jeg vil være bevidst om barnets eget sprog og personlige udtryksformer.

Motorik og bevægelse:
Jeg kan lære at: Opleve glæde ved at bevæge mig, kende min
krop og bevæge mig på alle mulige måder.
Jeg kan øve mig med: De andre børn, min dagplejer, mig selv og min familie.
Jeg kan øve mig ved at: Hoppe, danse, gå, løbe og inddrage bevægelse i leg og læring.
Jeg ønsker at styrke bevidstheden om, at motoriske færdigheder er udgangspunktet for videre udvikling.
Jeg vil sikre, at barnet tilbydes sund og næringsrig kost og inddrages i gode
hygiejnevaner.

Personlig udvikling:
Jeg kan lære at: Fortælle om mine tanker og meninger. Jeg kan lære at bede om
hjælp til svære ting, lege alene og vente på tur. Desuden kan jeg øve mig og blive dygtigere til det, jeg er god til og blive bedre til det, jeg ikke er så god til
Jeg kan øve mig med: De andre børn, min dagplejer, mig selv og min familie.
Jeg kan øve mig ved at: tage del i dagligdagens lege og aktiviteter, og italesætte de oplevelser som jeg får heri.
Jeg vil styrke barnets selvværd ved at anerkende dets indsats.
Jeg vil støtte barnet i at bearbejde med- og modgang.
Jeg vil motivere barnet til at afprøve sig selv i forskellige sammenhænge.

Kreativitet og kulturel intelligens:
Jeg kan lære at: Tegne, male og lave skulpturer, synge spille og lytte til musik, lege sanglege. Jeg kan lære at kende mønstre, figurer, former og farver. Jeg kan få kendskab til traditioner og højtider
Jeg kan øve mig med: De andre børn, min dagplejer, mig selv og min familie.
Jeg kan øve mig ved at: Tegne og male, høre eventyr, lege sanglege, synge og lave musik, lytte og danse til musik.
Jeg vil sikre at årets rytme og traditioner er synlige.
Jeg vil skabe rammer og frirum, som er udviklende for fantasi, kreativitet og skabertrang.